Societatea Română de Expertiză Medicală şi Reabilitare a Capacităţii de Muncă vă invită să deveniţi membru începând cu 1 ianuarie 2009.

Avantajele membrilor SREMRCM:

  • Abonament gratuit la Revista Română de Expertiză Medicală şi Reabilitare a Capacităţii de Muncă
  • Taxe preferenţiale la manifestările ştiinţifice organizate de Societate. Anual SREMRCM organizează Congresul Naţional de Expertiză Medicală şi Reabilitare a Capacităţii de Muncă 
  • Calitatea de membru al EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security) 

Taxa de membru al SREMRCM:

  • Se plăteşte anual în contul Societăţii şi este de :
    • 200 RON pentru medici specialişti şi medici primari
    • 90 RON pentru medici rezidenţi şi medici pensionari
  • Banii vor fi viraţi în contul IBAN RO 93RNCB0082098153210001, deschis la Banca Comercială Română Sucursala Unirea, beneficiar Societatea Română de Expertiză Medicală şi Reabilitare a Capacităţii de Muncă, cod fiscal 23249311 cu menţiunea „taxă membru SREMRCM”, specificând numele întreg al titularului.
  • Dovada plăţii taxei împreună cu formularul completat vor fi transmise prin fax la numărul 021 312 13 57 - în atenţia d-nei contabil principal Violeta Dumitru / AMR sau prin mandat poştal la adresa: Bucureşti, str. Ionel Perlea nr. 10, sect. 1, AMR, cod fiscal – 23249311.