1. Justificarea absenţelor de la locul de muncă din motive medicale in Marea Britanie – introducerea fişei de aptitudine pentru muncă  „the fit note” - Nerys Williams
  2. Consecintele medico-sociale privind invaliditatea din Romania prin modificarea legislatiei pensiilor – Liana Stincescu
  3. Aspecte histologice la pensionarii de invaliditate cu boala cronica hepatica de etiologie virala C - Veronica Mercan, Maria Marina Tanasie
  4. Deficienţa locomotorie prin prisma clasificării internaţionale a funcţionării, dizabilităţii şi sănătăţii (CIF) – Doina Lăcrămioara Tudorache, Cătălina Voiculescu
  5. Reflecţii retrospective asupra activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă - Nicolae Şirjiţă
  6. CONGRESUL NAŢIONAL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ ŞI REABILITARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ, Bran, 29 septembrie - 1 octombrie 2011 – REZUMATE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE