Revista de Expertiză Medicală şi Reabilitare a Capacităţii de Muncă publică articole ce se încadrează într-una din rubricile revistei: editoriale, referate generale, puncte de vedere, lucrări originale, studii de caz, recenzii de cărţi şi reviste, referate din literatura de specialitate, articole care să vină în sprijinul celor ce pregătesc examene, corespondenţă pe teme de specialitate (opinii, sugestii, scrisori), reclame, informaţii medicale.
Sunt acceptate articolele originale, nepublicate anterior (parţial sau în întregime) în alte reviste. Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor aparţine în întregime autorilor.
Materialele vor fi trimise pentru publicare secretarului ştiinţific, Dr. Lăcrămioara Doina Tudorache (e-mail: revista@sremrcm.ro) sau depuse la redacţie (CD) şi trebuie să respecte următoarele condiţii:

1. Detalii tehnice:

1.1. Cerinţe de tehnoredactare: fişier MS Word, pe pagină format A4, cu margini de 2,5 cm, font – „Times New Roman” - 12, spaţiere la 1 rând, paragraf-after 6 pct., obligatoriu cu diacritice. Paginile vor fi numerotate, prescurtările vor fi explicate la prima apariţie în text.

1.2. Articolele pot fi însoţite de tabele – numerotate cu cifre romane, figuri (scheme, grafice sau fotografii) – numerotate cu cifre arabe. Acestea vor figura pe pagini separate, vor avea un titlu iar autorul va preciza în text locul unde trebuie inserate.

2. Structura articolelor:

2.1. Pagina de titlu cu următoarele informaţii: titlul articolului – concis, reflectând efectiv conţinutul, autorii cu nume, prenume, titlu ştiinţific/grad universitar, locul unde îşi desfăşoară activitatea, autorul desemnat pentru corespondenţă cu nume complet, adresă de corespondenţă (poştă, telefon, fax, email).

2.2. Articolele vor fi însoţite de un scurt rezumat în limba română de maxim 150 cuvinte (la începutul articolului) şi în limba engleză (abstract) – în finalul articolului. Rezumatele trebuie să reprezinte o scurtă descriere a motivelor pentru care este prezentat materialul şi să motiveze scopurile acestuia.

2.3. Lucrările originale vor respecta următoarea structură: introducere, obiective, material şi metodă, rezultate, discuţii, concluzii.

2.4. Articolele nu trebuie să depăşească 8-10 pagini pentru editoriale, referate generale, puncte de vedere şi lucrări originale, 4-6 pagini – cazuri clinice, 2-3 pagini – recenzii, alte referate, corespondenţă etc.

2.5. Referinţele bibliografice (bibliografia) sunt obligatorii şi trebuie să respecte următoarele cerinţe, conform sistemului Harvard:

2.5.1. Pentru cărţi citate: numele autorului (autorilor), urmat de prenume; anul apariţiei cărţii (în paranteză); titlul lucrării (evidenţiat prin caractere italice); locul publicării; editura în care s-a publicat cartea.

2.5.2. Pentru articole citate: numele autorului (autorilor), urmat de prenume – dacă sunt mai mulţi de trei, numele primului autor va fi urmat de „et al”; anul apariţiei (în paranteză); titlul articolului (evidenţiat prin caractere italice sau în ghilimele); titlul revistei, incluzând volumul, numărul şi anul revistei, precum şi numărul de pagini corespunzătoare articolului.

2.5.3. Numerotarea se va face în ordinea apariţiei în text.

2.5.4. Este obligatorie menţionarea indicelui bibliografic în text (sub formă de exponent).

Articolele care nu corespund cerinţelor de mai sus vor fi returnate autorului desemnat pentru corespondenţă pentru modificările necesare.